Vågan kommune står fast på at døgbøtene til Hordafor på Brettesnes skal videreføres til tross for protester fra selskapet. Kommunen mener at anlegget i Austre Vågan er skjemmende og i en så dårlig forfatning at det utgjør en fare for folk, melder Lofotposten (For