En felles kommunikasjonsplattform, Blue Justice Community, skal sikre trygg og sikker kommunikasjon mellom nasjoner for å effektivt håndtere fiskerikriminalitet. Det melder Barentswatch i en pressemelding.

Løsningen er basert på systemer Barentswatch allerede har laget for operative etater i Norge - et verktøy for samhandling med mål om å styrke utviklingslands evne til å bekjempe ulovlig fiske.

- Sikker plattform

- Denne typen kriminalitet er ikke bare en trussel mot marine økosystemer, men mot både levebrødet til millioner og matforsyningen til milliarder av mennesker på hele kloden. For å bekjempe dette må vi også ta i bruk nye digitale løsninger. BarentsWatch bidrar her med en sikker digital plattform for Blue Justice-initiativet, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en uttalelse.

Testet på Fiji

På Fiji ble det i februar arrangert en første workshop for å teste systemet i samarbeid med Fijis Fiskeridepartement, FNs utviklingsprogram (UNDP), som har det norsk finansierte prosjektet "Blue resilience", og Nærings- og fiskeridepartementet.

- Ved å samle data på denne måten skapes det synergier. Gevinsten for den enkelte kyststat er å se informasjonen i sammenheng når innsamling og bearbeiding er samlet et sted. En felles plattform som Blue Justice Community innebærer at brukeren blir mindre avhengig av bare egne tilgjengelige kilder og at flere kan dra nytte av felles informasjon og handle deretter, sier Ingebrigtsen.