Oceanbait AS

I Bryne er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive utvikling, produksjon og salg av agn og agnprodukter. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Styrets leder er Kurt Oddvar Sørenes, mens styremedlemmer er Robert Nilsen og Terje Kvalsund.

Aqua Ocean Projects AS

I Ålesund er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive fiskeoppdrett, fiskeri, samt kjøp og salg av fiskeprodukter, og delta i andre selskaper med lignende virksomhet samt konsulentvirksomhet tilknyttet fisker og havbruksnæringen. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Kåre John Eikrem er styreleder og Knut-Arild Emblem er styremedlem.

Biosyntech AS

I Smøla er det startet et nytt aksjeselskap som har som formål å drive forskning, utvikling, drift og tilrettelegging av aktiviteter knyttet til utvikling av bærekraftige ingredienser for bruk i fiske- og dyrefôr, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Styrets leder er Øystein Selen og styremedlemmer er Tom Kristian Hoffmann og Ola Øyen.