Havforskningsinstituttet (HI) melder at de utvider det såkalte fangstprøvelotteriet til å inkludere flere arter fra og med 2021. Det er et prøvetakingssystem som tilfeldig velger ut både fangster og fartøy gjennom den elektroniske fangstdagboken. Det startet med sild i 2018, og siden den gang har det blitt lagt til både kolmule, makrell, øyepål og brisling.

Bygger seg opp erfaring

I 2021 legger forskerne til også tobis, hestmakrell, vassild og lodde. Sistnevnte kommer med når loddefisket tas opp igjen.

– Vi har utviklet fangstprøvelotteriet steg for steg, slik at både fiskerne og vi kan bygge oss opp erfaring, sier forsker Håkon Otterå.

Flåten er allerede gode på å levere prøver av tobisen. Bestandsansvarlig Espen Johnsen ville likevel at prøvetakingen fra de kommersielle tobisfangstene skulle følge prosedyrene som er laget i fangstprøvelotteriet, viser HI til.

– På sikt vil det være lettere å vedlikeholde prøvetakingen i ett system, og jeg forventer at flåten fortsatt er motivert til å levere prøver for fortsatt god rådgivning på tobis, sier Johnsen.

Flere prøver

Han får støtte av Otterå, som mener at det er fornuftig å få flere arter inn i de samme rammene for prøvetaking.

– Vi har gode prøver på tobisen fra før, så det blir veldig spennende å se resultatene nå når de er med i lotteriet også, fortsetter Otterå.

Selv om det er kommet inn en del prøver på selve fangstprøvelotteriet i 2020, ønsker forskerne seg flere.

– Det er ikke kun antallet prøver som er viktig, men at disse blir valgt ut tilfeldig fra alle fiskeoperasjoner. Da blir det god statistikk. Dersom alle deltar får vi gode data og byrden på den enkelte blir mindre, påpeker Otterå.

Nå håper han at 2021 blir et enda bedre år. Spesielt siden tobisen nå også er med.