Det finnes mange ulike produsentansvarordninger i Norge. De har vært en del av norsk avfallspolitikk siden 90-tallet, og gjør at du som forbruker enkelt skal kunne returnere ting som batterier, elektronikk, dekk, glass og emballasje, og de pålegger produsenter og importører ansvar for innsamling og gjenvinning.