Det finnes mange ulike produsentansvarordninger i Norge. De har vært en del av norsk avfallspolitikk siden 90-tallet, og gjør at du som forbruker enkelt skal kunne returnere ting som batterier, elektronikk, dekk, glass og emballasje, og de pålegger produsenter og importører ansvar for innsamling og gjenvinning.

Avklaring kan komme i løpet av året

Miljødirektoratet har fått i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å utrede om en slik ordning også bør innføres i fiskeri- og havbruksnæringa.