Statsforvalteren i Nordland justerer ned utslippstillatelsen til ett av anleggene til lakseoppdretteren Ellingsen Seafood i Vågan i Lofoten, melder Lofotposten.

Før jul i fjor justerte Statsforvalteren i Nordland ned utslippstillatelsen ved anlegget.

- Miljøundersøkelser har en rekke ganger vist stor organisk belastning under anlegget, heter det i brevet til bedriften og Vågan kommune.

Belastningen førte til en nedjustering av denne grensa til 2460 tonn. Nå senkes grensen ytterligere til 1560 tonn MTB for laks, ørret og regnbueørret.

Årsaken er nye undersøkelser i området. Etter forrige nedjusteringer viser Statsforvalteren i Nordland til uakseptabel tilstand. Det gjelder blant annet den ytre grensen av området, her skal det ha vært omtrent fritt for fauna på bunnen.

Ellingsen Seafood har vist til at de ikke motsetter seg reduksjonen, men også har iverksatt tiltak for å bedre forholdene.

Administrerende direktør Line Ellingsen bekrefter at tillatelsen for området er justert ned.

- Lokaliteten ligger i en terskelfjord, og det kan synes som lokaliteten derfor ikke restitueres like godt, sier administrerende direktør Line Ellingsen til Lofotposten.

- Men de miljømessige forutsetninger komme først. Dersom lokaliteten har begrenset bæreevne, må vi ta hensyn til det, avslutter hun.