I løpet av 2020 blir det klart om Kråkøya kan bli en produsent og leverandør av ren, grønn energi til framtidens nullutslipp-samfunn. En lokal energi- og klimahub vil gi lokalt næringsliv et grønt konkurransefortrinn, heter det i en pressemelding fra Nærøysund kommune og Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS.

Startskuddet for en offensiv nærings- og klimasatsing er tatt for Kråkøya kysthavn og det 1000 dekar store Stakskardet industriområde. Nærøysund kommune har søkt Miljødirektoratet om 700.000 «Klimasats»-kroner for å planlegge klimavennlig areal og transportløsninger for Kråkøya.

Sjømattransport

Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS åpnet i 2018 Kråkøya kysthavn, spesialutviklet for sjøtransport av sjømat fra Namdalskysten til europeiske markeder.

– Den omfattende havbruks‐ og fiskeriaktiviteten skaper store mengder gods som skal fraktes ut av regionen. For oss er det viktig å legge til rette for at framtidas eksportløsninger blir utslippsfrie. I dette inngår både land‐ og ladestrøm for skipstrafikken og produksjon av fornybart drivstoff til hurtigbåt, Kystruten, fiskeri- og havbruksflåten, sier Asle Andersen som er havnedirektør og leder for havneselskapet, i pressemeldingen.