– EØS-avtalen er helt grunnleggende for vekst og arbeidsplasser langs kysten i Trøndelag og i det eksportrettede næringslivet generelt. Som så mange andre ting er ikke EØS-avtalen perfekt, men den sikrer norske eksportbedrifter tilgang til sitt viktigste handelsmarked. Det bekymrer meg stort at Senterpartiet tar til orde for å redusere bedriftenes konkurransekraft i Europa ved å skrote avtalen. Senterpartiets nei til EØS er et nei til verdiskaping, arbeidsplasser og levende lokalsamfunn, skriver distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland i en epost til IntraFish.