– EØS-avtalen er helt grunnleggende for vekst og arbeidsplasser langs kysten i Trøndelag og i det eksportrettede næringslivet generelt. Som så