Kaptein på en portugisisk tråler er ilagt en bot på 25.000 kroner for å ha unnlatt å melde inn samlet fangst.

Det skriver Svalbardposten.

Det var i oktober i fjor at tråleren fisket utenfor Bjørnøya. Kapteinen unnlot å forvisse seg om at rapporteringssystemet fungerte tilfredsstillende, heter det i rettsavgjørelsen. Fiskeridirektoratet fikk derfor aldri melding om fangsten, som bestod av 94.633 kilo torsk, 756 kilo gapeflyndre, 378 kilo blåkveite og 749 kilo steinbit.

Kapteinen på fartøyet er nå ilagt en bot på 25.000 kroner. Hvis denne ikke betales blir han straffet med 50 dager i fengsel, skriver avisen.