Nord universitet og Kystvakten har signert en intensjonsavtale om samarbeid for en styrket kompetansesatsing og samhandling innen sikkerhet og beredskap i nordområdene, melder de på Twitter. Intensjonsavtalen formaliserer et godt samarbeid mellom partene gjennom flere år, skriver Nord Universitet på sin nettside. Sjef