– Dette var en kjempefin skoledag. Lærerik og bra, smiler Frida Johansen fra Nesøy skole på tampen av en frisk og praktisk rettet skoledag ute på et av anleggene til Kvarøy Fiskeoppdrett. Medelevene Emil Grønning og Fredrik Johansen er enige. Det er godt å komme seg ut av klasserommet og ut å møte lokalt næringsliv, sammen med venner og bekjente fra naboskolene.

Lokal læring

Alle skolene i Rødøy kommune deltar i en nasjonal realfagsatsing som finansieres av Kunnskapsdepartementet og ledes og driftes av Naturfagsenteret ved Universitet i Oslo. Satsingen heter «Lektor 2», og målet med prosjektet er å stimulere elevenes interesse og motivasjon for realfag og å øke rekrutteringen til disse fagene gjennom tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Som et ledd i dette prosjektet fikk elevene fra Øresvik og Nesøy sist uke muligheten til å bli bedre kjent med mennesker, teknologi, arbeid og aktivitet i lurøyselskapet Kvarøy Fiskeoppdrett. Daglig leder for oppdrettsselskapet Alf-Gøran Knutsen er glad for muligheten for å treffe ungdommen, og han ser på prosjektet som en god mulighet for å rekruttere ungdom til næringen.

– Vi setter stor pris på slike oppdrag, og tar mer enn gjerne enda flere unge med oss ut på anlegget, sier han.

Kvarøy Fiskeoppdrett

Kvarøy Fiskeoppdrett skiller seg ut fra resten av norsk laksenæring. Laksen deres er spesiell og 90 prosent av den selges bare til én kunde, den økologiske matvarekjeden Whole Foods Marked som har størstedelen av sin virksomhet i USA.

Kvarøy selger ikke gjennom eksportør. De selger 90 prosent av fisken sjøl.

I fjor solgte de 6.000 tonn sløyd vekt (eller 7.200 tonn rund fisk, WFE) til den amerikanske kjeden.

Kvarøy Fiskeoppdrett har mottatt flere priser og vært nominert til diverse utmerkelser. Selskapet ble årets Gasellevinner i Nordland i 2015, nominert til Årets Navn i norsk fiskerinæring i 2017, Eksportprisen i 2016, Entrepreneur of the Year 2017 og litt til.

Spennende dag

Elever fra begge skolene ble hentet av ansatte med selskapets egne båter, og skysset ut til lokaliteten Selsøyvær, hvor elevene fikk en annerledes skoledag der blyant og viskelær var byttet ut med hansker og sløyekniv. Ute på anlegget håvet røkterne opp 15–20 laks, som elevene selv fikk ta hånd om. De sjekket laksen for lakselus, målte og veide laksen før og etter sløying og fikk lære mye både om fiskens anatomi og livet i merdene. I skarp helgelandssol rett ved landemerket Hestmannen deltok ungdommen med liv og lyst i arbeidet, og fulgte interessert med når de ansatte delte sin kunnskap og fortalte om selskapets satsing på miljøvennlig lakseproduksjon.

Lektor 2-satsingen

– Lektor2-ordningen er en nasjonal realfagsatsing som finansieres av Kunnskapsdepartementet og ledes og driftes av Naturfagsenteret ved Universitet i Oslo.


– Gjennom tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv skal Lektor2-ordningen bidra til å stimulere elevenes interesse og motivasjon for realfag og øke rekrutteringen til realfagene

– Lektor2 tilbyr kompetanseutvikling og økonomisk støtte til ungdomsskoler og videregående skoler som ønsker å involvere fagpersoner fra arbeidslivet til å samarbeide om et læreplanrettet undervisningsopplegg i realfag.


– I skoleåret 2017/18 deltar 242 skoler i Norge. Siden oppstarten av ordningen i 2009/10 har totalt 446 skoler og cirka 700 ulike samarbeidspartnere fra arbeidslivet deltatt i prosjektet.

Kilde: www.lektor2.no

Kamerastyrt

Kvarøy Fiskeoppdrett har fem konsesjoner og fem lokaliteter på Helgelandskysten, og de eksporterer laks for om lag en halv milliard kroner i året. På lokaliteten Selsøyvær fikk selskapet i fjor høst på plass en flunkende ny fôrflåte i betong, og elevene fikk både omvisning på flåten og være med på en digital reise ned i merdene, blant laks og rognkjeks. Anlegget er nemlig kamerastyrt, og både fra fôrflåten og fra kontoret på Kvarøy kan de ansatte følge laksen og overvåke anlegget både over og under vann med klare live filmopptak. Også fôringen styres fra Kvarøy.

– Dette er den første lokaliteten hvor vi har fått på plass dette systemet. Men det vil bli slik på alle våre anlegg etter hvert, sier driftsleder på lokaliteten Håvard Olsen. Mer teknologi og flere digitale og mekaniske hjelpemidler til tross; antallet ansatte blir ikke redusert, da det fremdeles er mange arbeidsoppgaver som krever folk.

Mange slags kompetanse

Om bord på fôrflåten fikk elevene også en smakebit av fersk laksefilet – rød og rå. Det var slettes ikke alle som strømmet til fatet, da Olsen satte det på bordet, men flere smakte forsiktig på råvaren.

– Det er sånn jeg synes laksen er aller best, smilte Olsen, til en forsamling som ikke var helt overbevist. Og selv om ikke den avsluttende menyen falt helt i smak hos alle, så var det en fornøyd ungdomsgjeng som reiste hver til sitt etter møtet med laks og lakseprodusenter. Kanskje med et litt annet syn på hva oppdrettsnæringen er og hva som kreves av kompetanse i næringen i årene som kommer.

– Vi vil trenge mange slags kompetanse. Ny og moderne teknologi skaper både nye muligheter og nye kompetansebehov, sier Knutsen.