Påbudet om sporingsutstyr på alle båter som skal delta i fisket etter leppefisk er nytt av året, og kravet står fortsatt uendret i j-melding 254 som gjelder dette fisket. Men i en spørsmålsrunde på nett mellom Fiskeridirektoratet og leppefisk-fiskere tidligere i år, kom det fram at det ville komme et unntak fra sporingskravet for de som fisker under ungdomsfiskeordningen.

Ferdig før oppstart

I departementet bekrefter kommunikasjonsrådgiver Halvard Wensel opplysningen.

– Ungdommene som fisker leppefisk under denne ordningen skal ikke være omfattet av sporingskravet, og vi er i ferd med å endre reglene på dette området.