I dommen fra Gulating lagmannsrett står det at den tidligere fabrikksjefen er frifunnet for straff, erstatning og