Nærings- og fiskeridepartementet jobber med en likestillingsstrategi for fiskerinæringen. I den forbindelse har departementet bedt Nofima om å lage en rapport som beskriver status og som fremmer forslag til mulige virkemidler og tiltak.

Nofima skal kartlegge tiltak som kan bedre likestillingen i næringen. Det melder Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Få kvinner

I 2020 var bare 360 av 9504 fiskere kvinner. Det tilsvarer en andel på under fire prosent.

– Jeg håper at flere kvinner vil velge fiskeryrket i fremtiden. Det er viktig at næringen tiltrekker seg kompetanse og drivkraft fra hele befolkningen, sier fiskeri- og sjømatministeren, som medgir at kvinneandelen i næringen er for lav.

Rapport i mai

Nofima skal foreslå tiltak som kan legge til rette for bedre likestilling på kort og lengre sikt. Arbeidet skal ledes av seniorforsker Edgar Henriksen, og rapporten skal være ferdig i mai.

– Dette er et svært interessant oppdrag innenfor et viktig område. Selve fiskeridelen av næringen er svært mannsdominert som følge av historikk og kultur. Det skal bli veldig spennende å analysere situasjonen og foreslå tiltak som kan bidra til at vi får fart i utviklingen mot en mer likestilt næring, sier divisjonsdirektør Magnar Pedersen i Nofima.

Kartlegge utfordringer

Departementet opplyser at det i rapporten skal vurderes om gjeldende regelverk er til hinder for å oppnå bedre likestilling. Det skal også kartlegges og vurderes om det er andre mulige utfordringer for å oppnå bedre likestilling, for eksempel knyttet til rekruttering, finansiering, holdninger, deltakelse i styrende organer i relevante organisasjoner.

En referansegruppe som skal gi innspill, støtte og veiledning i prosjektet, er oppnevnt. Gruppen består av personer som kjenner til utfordringer kvinnelige fiskere opplever, opplyser departementet. De skal også bidra med vurderinger av hva som kan fremme styrket likestilling.

Følgende deltar i referansegruppen:

Navn Bakgrunn
Emma Ingebrigtsen Masterstudent (NTNU), fra en fiskerfamilie i Finnmark (Gjesvær). Oppgaven handler om kvinner i kystfiske. Trondheim
Janita Arhaug Tidligere trålfisker og tidligere ansatt i «Fiskesprell». Nå NCE Legasea. Ålesund
Ann Jorunn Olsen Tidligere trålfisker og ansatt i Sjømannsforbundet. Lofoten og Oslo
Signe Sønvisen Førsteamanuensis NFH, har studert rekruttering. Tromsø
Sandra Andersen Eira Fisker i åpen gruppe. Samtingsrepresentant. Porsanger
Mari-Ann Johansen Kystfisker og i styret for Fiskarlaget Nord. Tromvik (Tromsø)
Rita C. Sævik Dekksoffiser og fiskebåtreder, ringnot. Eggesbønes (Fosnavåg)
Annsofie Kristiansen Daglig leder i Norges Kystfiskarlag. Flakstad
Roger Hay Fiskerbåtreder. Sortland
Joakim Martinsen Fagsjef i Norges Fiskarlag. Trondheim

Det er også opprettet en styringsgruppe for prosjektet, som skal ledes av statssekretær Trine Danielsen.

Styringsgruppen består av følgende medlemmer:

Mariann Frantzen eller Eirin Roaldsen, Pelagisk forening

Stine Ytterstad, Fiskebåt Nord

Alice Helleberg, Norges Kystfiskarlag

Kjell Ingebrigtsen, Fiskarlaget

Likestillingsstrategien skal etter planen være ferdig før sommeren.