De to siste årene har norske fiskere bare fisket rundt 1500 tonn