I juni i fjor utferdiget politimesteren i Møre og Romsdal et inndragningsforelegg på 150.000 kroner til et fiskebåtrederi i fylket. Skipper på den knapt 15 meter lange båten fisket sild i Kråksundet i Tusna kommune, til tross for at det var forbudt.