Olsen ser endringene i de neste årene som enda mindre treffsikre, mens Jan Ivar Maråk i Fiskebåt er ikke helt enig. – Det er riktig å presse oss til å