Råfisklaget opplyser at de i samråd med kjøperorganisasjonene har opphevet ukekvotene.

«Av kvalitetshensyn presiseres at det enkelte fartøy, i samråd med kjøper, må tilpasse sin fisketakt og bruksmengde for å sikre forsvarlig fangsthåndtering og derav leveranser av kvalitetsfisk», viser salgslaget til.