Ifølge Råfiskaget var snittprisen for torsk omsatt på kvoteordningen levendebonus 37,46 kroner per kilo, mens snittprisen for