Ifølge Råfiskaget var snittprisen for torsk omsatt på kvoteordningen levendebonus 37,46 kroner per kilo, mens snittprisen for vanlig kvote endte på 33,78 kroner per kilo.

Mest til Båtsfjord

Rådgiver Audun Reiertsen i Råfisklaget forteller at merprisen varierte for hele fjoråret fra 2,18 kroner per kilo til 8,76 kroner per kilo.

Merprisen var på bunn i mars og på topp i august i fjor.

Det ble ifølge Råfisklaget levert til sammen om lag 4040 tonn torsk til levendelagring i fjor.