Norges Bank holder renten uendret på 0 prosent, ifølge dagens rentebeslutning.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i pressemeldingen.

Rentesatser gjeldende fra 22. januar 2021:

  • Styringsrente: 0,00 %
  • D-lånsrente: 1,00 %
  • Reserverente: -1,00 %