Den internasjonale fiskeriforvaltningsorganisasjonen Iccat har godkjent de norske planene for makrellstørjefisket. Det betyr at den norske kvoten på 300 tonn blir godkjent, i tillegg til at 15 tonn ufisket kvote fra 2020 blir overført. Det tilsvarer 5 prosent ubenyttet kvote.

– Makrellstørjen er svært populær og kalles også havets Ferrari fordi den oppnår både høy fart og høy pris. Det er svært viktig at vi også i 2021 har en romslig kvote og kan fiske med like mange fartøy som i 2020. Det gjør oss rustet til å fiske hele den norske kvoten, uttaler fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Samme som i 2020

Det er samme antall fartøy som kan drive fisket, som i 2020, det vil si åtte notfartøy og tre på line. De som vant på loddtrekning i 2020, har også fortrinnsrett på andreåret 2021.

254 tonn er satt av til ringnotfartøy og 18 tonn til linefartøy. 15 tonn av kvoten er øremerket bifangst, mens 10 tonn går til «merk- og slipp» og rekreasjonsfiske. 18 tonn vil også gå til forskningsfiske til levendelagring.

Mye å ta av i 2020

Totalt ble det landet 734 makrellstørjer frem til oktober i 2020. Åtte båter tok til sammen opp over 175.000 kilo størje.

«Hillersøy» vant fisket, med 166 makrellstørjer på til sammen nesten 39 tonn. Fisket foregikk over en måned.

– Dette er den flotteste ressursen som vi må lære oss å utnytte her hjemme. Den har en fantastisk smak, enten lettstekt som den flotteste biff, eller rå som sushi. Vi er ikke flinke nok til å utnytte denne ressursen i Norge, og sender den heller verden rundt, sa Jostein Hillersøy til Fiskeribladet da.

Merk- og slippfisket er rekreasjonsfiske, der fisken merkes med godkjent merke og slippes ut igjen. Fisken blir registrert både ved fiske og gjenfiske, etter avtale og godkjennelse fra Fiskeridirektoratet.

Forskerne Otte Bjelland og Keno Ferter i gang med å merke makrellstørje ved Runde ved en tidligere sesong av størjefisket. Foto: Gunnar Didriksen/HI

Stor interesse for merk- og slipp

Direktoratet melder om stor interesse for nettopp dette rekreasjonsfisket, og skriver at det bidrar til viktig informasjon om utbredelse og vandring for makrellstørjen. Påmelding til fisket skjer på Fiskeridirektoratets sider.