Christian Tybring-Gjedde var blant de første som uttrykte uro over fiskeriminister Per Sandbergs tette bånd med det iranske