Forslaget fra SV-representantene Torgeir Knag Fylkesnes, Arne Nevra og Lars Haltbrekken krevde registrering og godkjenning av alle turistfiskebedrifter, krav til at fisk som tas med ut av