Steinkjer, som er prosjektleder for pukkellaks i Miljødirektoratet, sier at det er ikke lov å bruke fangstredskaper for å fange pukkellaks som også kan fange villaks, sjøørret og sjørøye.

- Det er ikke riktig fordi det er hvilken hensikt du har med å bruke fangstredskapene som er avgjørende. Hvis det er pukkellaks, og ikke villaks du skal fange, så må det være greit, sier leder i Bivdu, Inge Arne Eriksen.

Ikke problem med kilenot

Eriksen sier at det er vanskelig å forstå logikken at det er tillatt å bruke garn i lakseelvene for å fange pukkellaks, mens det ikke er tillatt å brukes skånsomme redskaper i sjøen for å fange pukkellaks.