Ifølge Teknisk Ukeblad (TU) er diameteren 160 meter på det største, med en dypgang på 130 meter. Anlegget skal kunne produsere 15.000 – 20.000