Bjørndal har sammen med Gordon R. Munro ved SNF samfunns-