Det fastslår Statens havarikommisjon for transport i temarapporten om teinefiskeulykker som ble lagt fram i dag. Havarikommisjonen har sammenstilt resultatene fra undersøkelsene av syv ulykker med sjarker, som har inntruffet siden 2010, hvor alenefiskere har