Vestfisk AS I Austrheim i nord for Bergen er det startet et nytt aksjeselskap som skal utvikle eiendom for landbasert fiskeoppdrett og lignende maritime næring. Eie og forvalte eiendom, deltagelse i andre selskaper, utøvelse av rådgivningsvirksomhet, samt hva som hermed står i forbindelse. Selskapet har 30.000