Eriksen Fisk AS

I Ramberg i Flakstad er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive fiskerivirksomhet. Aksjekapitalen er på 45.000 kroner. Rolf-Helge Eriksen er styrets leder.

Rolax AS

I Herøy er det registrert et nytt aksjeselskap som skal drive shipping og transport relatert til oppdrettsnæringen. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Hans Ivat Meyer er daglig leder og styrets leder. Ingen Johanne Nordeng Meyer er styremedlem.

Anderøy AS

I Rørvik i Nærøysund er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive hav- og kystfiske samt det som naturlig hører med til det. Aksjekapitalen er på 100.000 kroner. Roger Hansen er daglig leder og styrets leder.

L. Fiskholmen AS

I Herøy er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive fiskeri. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Ole Gunnar Strømmen er daglig leder og styrets leder. Asle Johan Strømmen er nestleder.