Ulovlig satte garn og lenker har økt i omfang, viser oppsynsarbeidet til Statens naturoppsyn (SNO), melder BT. Hordaland og Sogn og Fjordane er to av de fire fylkene i Norge som har størst problemer med ulovlig laksefisking. SNO har fått flere ressurser til sette