Det var på det første dialogmøtet om fiskeri og havvind i regi av Norwegian Offshore