Det var den havgående trålflåten som i hovedsak holdt oppe aktivitet og omsetning i fiskeriene i forrige uke, melder Norges Råfisklag i sin ukeoppsummering. 

Daglig leder i Nergård Havfiske, Kjell Larssen, er godt fornøyd når han blir bedt om å oppsummere året så langt for konsernets trålere. 

– Det har vært bra fiske på alle arter, så vi er godt fornøyd. For tida har vi fartøy som fisker torsk og sei, med brukbare fangster på begge. «Kågtind II» ligger ved Hopen og fisker torsk.