Det var den havgående trålflåten som i hovedsak holdt oppe aktivitet og omsetning i fiskeriene i forrige uke, melder Norges Råfisklag i sin ukeoppsummering. 

Daglig leder i Nergård Havfiske, Kjell Larssen, er godt fornøyd når han blir bedt om å oppsummere året så langt for konsernets trålere. 

– Det har vært bra fiske på alle arter, så vi er godt fornøyd. For tida har vi fartøy som fisker torsk og sei, med brukbare fangster på begge.