Og siden nettbutikken åpner midt i skreisesongen, blir det for første gang i historien mulig å kjøpe komplett skreimølje på nett. Det går frem av en pressemelding mandag.

Fiskebruk med røtter i middelalderen

Torsvågbruket ligger på Vannøya - ytterst ut mot Norskehavet i Karlsøy kommune. Bruket er en del av Norfra-konsernet og i høysesongen vinterstid sysselsetter bruket 24 helårs- og 7 sesongansatte medarbeidere. Selve fiskeværet «Torsvåg» har trolig eksistert siden middelalderen, og ifølge et gammelt sagn fikk plassen navnet da Tore Hund sine fire brødre, Tor, Grim, Bur og Getmund kom til Vanna og bosatte seg på hvert sitt sted. Disse stedene fikk så navnene Torsvåg, Grimsholmen, Burøy(sund) og Jetnes.

Enkel bestilling

Bestilling av fisk fra Torsvågbruket er like enkelt og ukomplisert som i en «vanlig» nettbutikk. Men når det kommer til levering, har bruket en spesialordning som sørger både for forsvarlig håndtering av ferskvarene og kortest mulig reisetid fra fiskebåten til middagsbordet. Kundene får derfor ikke bestillingen levert per post, men plukker selv opp bestillingen til avtalt tid og på et fast utleveringssted: Ved Lanes Senter på Bjerkaker i Tromsø eller ved fergekaia på Hansnes.

Levering hver torsdag ettermiddag

For at fisken skal være så fersk som mulig når den leveres, plukkes og pakkes bestillingene fra fangst som fiskebåtene leverer til fiskebruket tidligst dagen før levering til kundene. Fisken blir renset, stykket og pakket i egnede esker – og på ettermiddagen kjører Torsvågbrukets el-varebil bestillingene ut til utleveringsstedene. I første omgang blir torsdag fast leveringsdag både på Hansnes og i Tromsø.

El-varebil er en del av totalproduktet

– Vi har bevisst valgt å investere i en el-varebil for å kunne avsette minst mulig miljøavtrykk når vi bringer fisken ut til kundene, sier Ola Henrik Telebond, daglig leder av Torsvågbruket. Han understreker videre at ”bærekraft” og ”miljø” er mye mer enn bare pynteord for bruket:

– Absolutt alt vi får inn fra båtene, kommer til nytte i en eller annen form. Det meste blir mat, fiskehodene tørkes for eksport og innmaten går til enzymproduksjon.