Norges Råfisklag melder fredag at de har beregnet ny minstepris for torsk, sei og hyse. For første gang på mange uker, justeres minsteprisen på torsk opp, og det med 25 øre. Fra førstkommende mandag ligger dermed minsteprisen på 21 kroner.

Hyseprisen forblir uendret, mens seiprisen går ned med 10 øre til 10,60 kroner.

– Årsaken til økningen for torsken er høyere priser betalt til fisker, mens nedgangen for sei skyldes en reduksjon i prisen som betales til fisker. Den dynamiske minsteprisen på hyse er uendret etter dagens beregning. Årsaken er at prisen som betales til fisker, og eksportprisen har vært stabile siden forrige beregning, melder Råfisklaget.

De melder også at beregningen av dynamisk minstepris, som i vinter gjøres ukentlig, nå tar en pause til over påske.

– De nye minsteprisene for torsk, hyse og sei gjelder følgelig frem til 11. april, skriver Råfisklaget.