Norges Råfisklag melder at fra og med i dag 11. mai, justeres torskeprisen ned 50 øre, til 26,75 kroner kiloen.

For rognkjeks er prisen uendret, mens også sei og kongekrabbe justeres ned.

- Rognkjeksrogn uendret kr 67,00 og rund rognkjeks kr 13,00.

- Torsk går ned 50 øre til kr 26,75.

- Sei går ned 40 øre til kr 10,60.

- Kongekrabbe går ned 6 kroner til kr 185,00.

Den dynamiske minsteprisen for hyse er suspendert fra og med 20. mars 2020 og inntil videre. For torsk, sei og rognkjeks gjelder de dynamiske minsteprisene til og med 24. mai. Prisen for kongekrabbe gjelder til og med 7. juni.