Lofoten Biomarine AS

I Værøy er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive med videreforedling av restråstoff fra fisk og fiskeprodukter, eller på annen måte delta i virksomhet med økonomiske formål samt alt som ellers står i forbindelse med dette. Nergård-sjef Tommy Torvanger er styrets leder og styremedlemmer er Bjarte Tunold og Lorent Hugo Hardy. Aksjekapitalen er på 100.000 kroner.

Seaforest Duque Cordero

I Stavanger er det startet et enkeltpersonforetak som skal drive produksjon av fiskeskinn og produkter med fiskeskinn, og import og eksport av blant annet fiskeskinn. Innehaver av foretaket er Lorenzo Antonio Duque Cordero.

Jamas Fiskeutstyr AS

I Verdal er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive kjøp og salg av fiskeutstyr og virksomhet som naturlig faller inn under det. Aksjekapitalen er på 150.000 kroner. Trond Arild Melvold er daglig leder og styreleder.

North Atlantic Cod Company AS

I Oslo er det stiftet et nytt aksjeselskap som har som formål å drive torskeoppdrett og andre produkter og tjenester som naturlig hører sammen med dette. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Styrets leder er Jens Christian Braathen.