Torsk gir langt flere arbeidsplasser i Nordland enn i Finnmark, selv om Finnmark tar imot mest av den fisken. Forskningsinstituttet Nofima har sett på hvor mye arbeid torsken skaper på land. Nordland har 37,5 prosent flere årsverk enn Finnmark, melder NRK. Myre