Men det er mange å dele på. Et utgangspunkt på 9.100 tonn torsk har for eksempel gitt en 35-foting en kvoteøkning på rundt ett tonn