Onsdag ble det klart at regjeringen vil stenge grensene for utenlandske arbeidere som ikke har samfunnskritiske oppgaver i Norge. Fisket i Nord-Norge rammes av dette.

- Sesongarbeidere er i utgangspunktet ikke å regne som nødvendig, samfunnskritisk virksomhet. Selv om fiskerinæringen er en samfunnskritisk matprodusent, sa fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen til NRK onsdag morgen.

- Uklar kommunikasjon

Dette har skapt forvirring blant annet hos tørrfiskprodusenten Sufi på Flakstad i Lofoten.