Ingen kommer utenom korona når 2020 skal oppsummeres. Jeg har skrevet så mange artikler om viruset og følgene av