Indre og østre Finnmark tingrett åpnet konkurs i fiskeforedlingsbedriften Molnes Seafood AS i Kiberg, i april i år. Advokat Andreas Hegg i Alta ble oppnevnt som bostyrer. Nå er bobehandlingen innstilt fordi det ikke var penger i boet som kan dekke omkostningene ved videre bobehandling.

Linefisket fra Barents

Molnes Seafood AS var et fiskemottak- og fabrikk i Vardø. Selskapet kjøpte villfanget fisk fra lokale fiskere i Finnmark, fortrinnsvis linefisket hvitfisk fra Barentshavet.

Selskapet ble startet i 2018, med formål å drive eksport og salg av fersk fisk og fiskeprodukter. Daglig leder var Mikal Rafael Molnes, som også var styreleder. Styremedlemmer var Saowalak Molnes , Hans Michael Nielsen og Åsa Helena Graaf. De var alle fire eiere av bedriften. Mikal Rafael Molnes med 62,5 prosent og de tre andre med 12,5 prosent hver.

Gjeldstynget

Siste leverte regnskap er fra 2019 og viser en omsetning på vel fem millioner kroner. Driftsresultatet ble på minus 1,5 millioner kroner og det samme i resultat før skatt. Ved utgangen av 2019 hadde selskapet en bokført egenkapital på minus 1,34 millioner kroner og en samlet gjeld på 13,5 millioner kroner.

Molnes Seafood AS
Tall i mill kr 2019 2018 Endr. i %
Driftsinntekter 5,09 0
Driftsresultat -1,51 -0,27
Resultat før skatt -1,51 -0,27