Kystfiskarlaget har sendt en henvendelse til Fiskeridirektoratet der de forlanger at arbeidet med å få på plass alle endelige fartøykvoter blir prioritert.

Flåten over 11 meter fikk sine endelige fartøykvoter allerede 18. januar, og leder i Kystfiskarlaget Tom Vegar Kiil forlanger fart i sakene.

Det er lukket kyst under 11 meter som ennå ikke har fått tildelt kvoter. Dette skriver Norges kystfiskarlag på egne hjemmesider.

Kiil sier at det «oppleves urimelig at de minste fartøyene i lukket gruppe fortsatt 2 uker etterpå ikke har fått sine endelige kvoter fastsatt.»

Flåten er allerede i gang med fisket.