Det forteller kontrollsjef i Tollregion Nord-Norge som omfatter Troms