I begynnelsen av sommeren meldte Statens naturoppsyn (SNO) om store mengder ulovlig fiskegarn.

Nå melder SNO at trenden med ulovlig fiske i nord har snudd i løpet av sommeren.

Også på nasjonalt plan har antall inndragelser gått ned. Hittil i år er totalt 188 garn inndratt, mot 303 i 2018. Det er en nedgang på 115, skriver NRK.

– Dette er faktisk mye mindre enn fryktet, sier seniorrådgiver i Statens naturoppsyn (SNO), Rune Somby til kanalen.

I løpet av de tre siste ukene har SNO gjennomført kontroller langs kysten fra Trøndelag til Finnmark. Det har resultert i cirka 20 inndragninger og fire-fem anmeldelser av ulovlig fiske.