Problemet ble satt på dagsorden i det svært så lønnsomme og store tobisfisket i fjor, men fikk ikke konsekvenser i form av inndragninger. Fiskeridirektoratet mente tobisflåten hadde sendt 2100 tonn bifangst-hyse