Dette er den korte konklusjonen i dommen fra Høyesterett i saken mellom Pelagia og Nærings- og fiskeridepartementet i «tobissaken». Norges