Dette er den korte konklusjonen i dommen fra Høyesterett i saken mellom Pelagia og Nærings- og fiskeridepartementet i «tobissaken».

Norges Sildesalgslag mente de hadde rett til å inndra verdien av en tobisfangst fra danske fartøyet «Themis» til Pelagia i Karmsund fordi fangsten ble levert mens det var fiske- og omsetningsstopp i 2017.

Paul Magnus Oma, administrerende direktør i Norges Sildesalgslag. Foto: Nils Torsvik

Sildelaget i tenkeboksen

– Vi vil studere dommen og ha dialog med departementet om hvordan dommen skal følges opp, sier administrerende direktør Paul Oma i Norges Sildesalgslag som ikke vil kommentere dommen foreløpig.