Den første lokaliteten som står i fare for å få redusert produksjon er Indre Oppedal i Gulen i Sognefjorden. Lokaliteten har en MTB på 5460 tonn matfisk. Den andre lokaliteten er Bekksneset, som ligger rett vest for Gulen i munningen av Sognefjorden. Denne