60–70 prosent av all makrellen som fangstes i Norge går til Asia. Det er særlig japanerne og sørkoreanerne som er glade i norsk makrell. Men de siste årene har også andre asiater fått øynene opp for den sunne norske makrellen som er ekstra rik på smak og næringsstoffer.

Etter Japan og Sør-Korea, er blant annet Vietnam, Thailand og Taiwan markeder der makrelleksporten har fått seg et løft. Mens mye av den norske makrellen som går til Vietnam bearbeides og sendes ut av landet, så blir det meste av makrellen som går til Thailand og Taiwan spist av landenes innbyggere.