60–70 prosent av all makrellen som fangstes i Norge går