Tirsdag 16. juni skal Havforskningsinstituttet presentere Det internasjonale havforskningsrådets (ICES) kvoteråd for de største bestandene i Barentshavet for neste år.

Forskerne presenterer råd for nordøstarktisk torsk, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk sei, blåkveite, snabeluer, vanlig uer og kysttorsk.

Framleggingen blir streamet på Havforskningsinstituttets nettside.

Fiskeribladet følger fremleggelsen og oppdaterer deg på de ulike rådene.