Han er tiltalt av politimesteren i Oslo etter havressursloven, for å ha fanget hummer eller satt ut teiner med eller uten agn til fangst